Đăng Ký  |  Đăng Nhập

GIỚI THIỆU

Thông tin liên hệ

 

Liên kết ứng dụng

Liên kết Website

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tên thủ tục Hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực LAO ĐỘNG VIỆC LÀM
Trình tự thực hiện

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Phòng BHTN-Trung tâm GTVL Hà Nội hoặc tại các điểm tiếp nhận hồ sơ (có danh sách kèm theo) thuộc Sở Lao động TB&XH, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. Trung tâm GTVL tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm GTVL hoặc các điểm tiếp nhận
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

a)     Khi đăng ký thất nghiệp, người lao động kê khai đầy đủ các nội dung theo MS01-TT32

 

       b)     Cán bộ BHTN kiểm tra nội dung kê khai, đồng thời gửi người lao động bản thông tin đăng ký thất nghiệp theo MS02-TT32

 

c)     Bản sao sổ BHXH (xuất trình bản gốc để đối chiếu), hoặc Giấy xác nhận tham gia BHTN do BHXH xác nhận.

d)     Bản sao HĐLĐ hoặc HĐLV đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV theo đúng pháp luật.

e)     Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo MS03-TT32

-         Trong trường hợp NLĐ có nhu cầu chuyển hưởng đi tỉnh/thành phố khác thì NLĐ làm đơn đề nghị chuyển hưởng theo MS11-TT32 (trước khi có QĐ) MS13-TT32 (sau khi có QĐ).

-         Nếu NLĐ chuyển hưởng từ nơi khác đến, ngoài các thủ tục nêu trên bắt buộc phải có thêm Giấy giới thiệu chuyển hưởng theo MS12-TT32 từ nơi chuyển đi

-         Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn theo MS08-TT32

-         Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo MS15-TT32

-          Đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người lao động có đề nghị hưởng khoản trợ cấp một lần theo MS06-TT32

 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - TBXH Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định và chi trả trợ cấp thất nghiệp
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đăng ký thất nghiệp theo MS01-TT32

 

      + Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo MS03-TT32

 

      + Đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo MS06-TT32

 

      + Đề nghị học nghề theo MS08-TT32

      + Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo MS11-TT32 (trước  khi có QĐ) MS13-TT32 (sau khi có QĐ)

      + Giấy giới thiệu chuyển hưởng theo MS12-TT32

 

       + Thông báo về việc tìm việc làm theo MS15-TT32

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Trong thời hạn 7 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày làm việc ngay sau ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động phải trực tiếp đến TTGTVL Hà Nội hoặc các địa điểm tiếp nhận hồ sơ BHTN thuộc Trung tâm GTVL Hà Nội để đăng ký thất nghiệp (trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH cũng không quá 30 ngày Trong vòng 15 ngày tiếp theo (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký TN, NLĐ bị thất nghiệp phải hoàn thiện đủ hồ sơ hưởng BHTN gồm: Bản sao sổ BHXH (xuất trình bản gốc để đối chiếu), hoặc Giấy xác nhận tham gia BHTN do BHXH xác nhận. Đồng thời điền vào “đơn đề nghị hưởng BHTN” MS03-TT32 nghiệp (trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH cũng không quá 30 ngày).
Cơ sở pháp lý

-        Luật số 71/2006/QH11- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 11 kỳ họp thứ 9 thông qua luật Bảo hiểm xã hội;

-        Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

-        Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

-        Quy trình số 874/LĐTBXH-BHXH ngày 2 tháng 6 năm 2011 của liên ngành Lao động TB&XH và Bảo hiểm xã hội Hà Nội về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chú ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng (theo ngày hẹn khai báo) người lao động phải trực tiếp đến thông báo tình trạng việc làm theo MS15-TT32 tại Trung tâm GTVL hoặc các điểm đã hẹn. Nếu không đến thông báo sẽ bị dừng hưởng tháng đó.

 

Các thủ tục khác:

Hình ảnh hoạt động

TIÊU ĐIỂM

Liên kết website

Quảng cáo

TRANG CHỦ | Lịch công tác | TIN TỨC | VĂN BẢN PHÁP QUY | Dịch vụ công trực tuyến | TIN TỨC & SỰ KIỆN | Hỏi đáp | Hoạt động | Sơ đồ Website