1. Tên đơn vị: Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội

    Trụ sở: thôn Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

      Điện thoại:  024.62598677 

     Email: tttd_soldbxh@hanoi.gov.vn

2. Vị trí, chức năng:

2.1. Vị trí: 

Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Được tổ chức và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội phê duyệt. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản, trụ sở riêng, do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Chức năng:

Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội có chức năng chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và tẩy độc cho Cựu chiến binh và con của Cựu chiến binh do bị hậu quả bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam hiện gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức tiếp nhận, nuôi dưỡng thường xuyên, chăm sóc giáo dục, dạy chữ, dạy nghề, điều trị, phục hồi chức năng có thời hạn, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tổ chức thường xuyên và liên tục các đợt tẩy độc cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kết hợp với tẩy độc, tổ chức phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề (cho người có điều kiện và khả năng lao động), hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và ổn định tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn và tập huấn cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin về phương pháp chăm sóc, trợ giúp, hỗ trợ;

- Tiếp nhận những người không phải là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có nhu cầu tẩy độc, tự nguyện đóng góp một phần kinh phí.

- Được phép tiếp nhận từ thiện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy , biên chế:

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 21/9/2009 của Liên bộ Lao động, Thương binh và xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập. Đơn vị đề nghị cơ cấu tổ chức bộ máy như sau:

* Tổ chức bộ máy:

- Ban giám đốc Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc:

                     1) Lê Thành Biên - Giám đốc 

                    2)  Lê Quý Lâm - Phó giám đốc

                    3) Tô Văn Thật - Phó giám đốc

-  Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội có 04 phòng như sau:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Phòng Y tế và Tẩy độc

+ Phòng Nuôi dưỡng - Chăm sóc phục hồi chức năng

+ Phòng Giáo dục, Hướng nghiệp, Dạy nghề.

*  Biên chế :

Biên chế của Trung tâm Chăm sóc Nuôi dưỡng và Điều dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội là biên chế hiện tại của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội số VIII Hà Nội; nằm trong biên chế của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 6599/QĐ-UBND, ngày 10/12/2014 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội gồm: 70 chỉ tiêu; trong đó 40 Viên chức và 30 Hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 85
  • Tổng lượng truy cập: 46.658.530

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang