Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội

Thông tin chung về Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội

Ngày đăng: 19/07/2022 | Lượt xem: 0

1. Tên cơ sở: Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội

2. Địa chỉ: Liên Minh, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62592915    Email: ttcsndntt_soldtbxh@gmail.com

3. Chức năng:

- Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số: 2391/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.  

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội có chức năng giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn, quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần theo quy định. 

4. Đối tượng phục vụ của cơ sở:

- Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần.

- Người tâm thần tại cộng đồng có nhu cầu được chăm sóc, phục hồi chức năng và tự nguyện đóng góp kinh phí.

- Người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.  

* Loại hình cơ sở: Cơ sở Bảo trợ xã hội.

5. Các nhiệm vụ của cơ sở:

- Xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch dài hạn về tiếp nhận, phân loại, tư vấn,  quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần thuộc đối tượng phục vụ trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, phân loại, tư vấn, quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần thuộc đối tượng phục vụ trên địa bàn Thành phố theo quy định.

- Tổ chức phân loại, khám chữa bệnh, lao động trị liệu, phục hồi chức năng, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và ổn định tinh thần cho đối tượng của Trung tâm.

- Tổ chức nuôi dưỡng, dạy văn hóa cho trẻ em kém phát triển về trí tuệ từ 6-18 tuổi đi lang thang, được thu gom chuyển đến.

- Tư vấn và tập huấn cho gia đình đối tượng về phương pháp chăm sóc, trợ giúp đối tượng. Tư vấn, giúp đỡ đối tượng hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ việc chăm sóc đối tượng tại gia đình và cộng đồng.

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với liên quan đến rối loạn khủng hoảng tâm lý; tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu các đối tượng tâm thần thuộc thể nhẹ tới các dịch vụ phù hợp.

- Cung cấp dịch vụ đối với cá nhân, gia đình có nhu cầu về tư vấn, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại trung tâm và ở cộng đồng.

- Liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề trong việc tổ chức, hướng dẫn, định hướng đối tượng tham gia học tập, học nghề, tìm việc làm phù hợp với khả năng của từng đối tượng.

- Tham gia thực hiện các chương trình về tư vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần và một số dự án về việc làm, các chương trình kinh tế - xã hội có liên quan.

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm và áp dụng các mô hình tiên tiến trong quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng tại Trung tâm.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối tượng theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở và các địa phương có đối tượng tại Trung tâm để thực hiện việc quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc và hỗ trợ đối tượng hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức quản lý, bảo vệ đối tượng, giữ gìn an ninh trật tự tại Trung tâm.

- Tổ chức quản lý, lập hồ sơ theo dõi đối tượng tại Trung tâm và tại cộng đồng, thủ tục bàn giao, tiếp nhận đối tượng theo quy định.

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, tài chính, tài sản,… của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho viên chức, người lao động của Trung tâm và các đối tượng có liên quan.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện đánh giá viên chức, người lao động định kỳ, hằng năm theo thẩm quyền; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định hiện hành.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức.

     Ban Giám đốc:

 1. 1. Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Giám đốc           
 2. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh- Phó Giám đốc                                  
 3. 3. Đồng chí Đào Chí Lăng - Phó Giám đốc                      

      Các phòng ban:

 1. 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
 2. 2. Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
 3. 3. Phòng Y tế - Phục hồi chức năng
 4. 4. Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn
 5. 5. Phòng Chăm sóc đặc biệt và dịch vụ tự nguyện
 6. 6. Phòng Chế độ dinh dưỡng

 

 

   

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập : 106
 • Tổng lượng truy cập: 47.337.434

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang