chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

Thông tin chung về Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

Ngày đăng: 25/10/2014 | Lượt xem: 5815

1. Thông tin:

 

- Tên đơn vị: CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI HÀ NỘI

- Địa chỉ: Số 144 Trần Phú – phường Mộ Lao - quận Hà Đông – Hà Nội

- Điện thoại: 04 33560247                            Fax: 33560247

- Email: ccpctnxh_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Tây với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội (cũ) theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 3/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

-  Chức năng: tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của thành phố Hà Nội về các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm; tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm các dự án về phòng chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố báo cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố phê chuẩn và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê chuẩn;

+ Chủ động nghiên cứu các giải pháp, biện pháp về phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý đề xuất với Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện

+ Giúp Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

·      Hướng dẫn các tổ chức và đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố.

·       Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố.

·      Là đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên về thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý.

·      Phối hợp với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, vận động, đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các tệ nạn xã hội

·      Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan về phòng chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma tuý cho cá nhân và các tổ chức theo quy định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp cho người nghiện ma tuý và những đối tượng khác có nhu cầu, để người nghiện ma tuý và gia đình họ lựa chọn phương pháp, hình thức cai nghiện phù hợp, đồng thời biết cách phòng, chống tái nghiện; hướng dẫn các cá nhân và các tổ chức cách thức lập hồ sơ và giới thiệu đi cai nghiện ở các Trung tâm, cơ sở cai nghiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

·       Phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ tham gia xét nghiệm, phát hiện người nghiện ma tuý trong học sinh, sinh viên và trong các cuộc điều tra về tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố

·      Là đầu mối tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp phòng, chống tệ nạn xã hội và thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ, viên chức, học viên ở các Trung tâm và cộng đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước, của thành phố và phân cấp quản lý của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

·      Quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cán bộ công chức và lao động hợp đồng của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, của Thành phố và của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

·      Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao.

3. Tổ chức bộ máy

- Ban lãnh đạo:

1. Phùng Quang Thức -  Chi cục trưởng

2. Nguyễn Văn Lập - Chi cục phó

3. Lê Thị Thúy -  Chi cục phó

- Các phòng:

1. Phòng Hành Chính Quản trị.

2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

3. Phòng Tư Vấn

4. Phòng Quản lý Nghiệp vụ.

hình ảnh

video


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 33
  • Tổng lượng truy cập: 40.192.121

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang