Chỉ đạo điều hành

Xem tất cả

trung tâm chữa bệnh giáo dục lđxh số I hà nội

Thông tin chung về Trung tâm CBGDLĐXH số I Hà Nội

Ngày đăng: 29/10/2014 | Lượt xem: 0

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số I

- Địa chỉ:  Xã Yên Bài - huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 04 33.969.119 - số fax: 04 33.969.119

- Email: ttgdldxhs1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số I được thành lập theo Quyết định số 2743/QĐ-TC ngày 14/6/1988 của UBND thành phố Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: tổ chức chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất và tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý là nam giới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nhiệm vụ

+ Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ, chăm sóc và tư vấn cho người nghiện ma tuý (kể cả người cai tự nguyện) theo quy trình quy định.

+ Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm.

+ Tổ chức dạy văn hoá, xoá mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn; tổ chức các hoạt động TDTT  và các hoạt động văn hoá xã hội cho người nghiện ma tuý để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.

+ Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình học viên về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.

+ Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp để học viên tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội.

+ Thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói, giảm nghèo, các chương trình kinh tế xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho học viên.

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm và khu vực xung quanh đơn vị; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của trung tâm.

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.

+ Nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, mối quan hệ công tác của các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố Hà Nội.

+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao.

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức

- Ban giám đốc

1. Nguyễn Ái Học - Giám đốc

2. Đào Văn Long – Phó giám đốc

3. Nguyễn Trọng Đức- Phó giám đốc

- Các phòng

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

 2. Phòng Bảo Vệ

 3. Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất

 4. Phòng Y tế

 5. Phòng Quản lý giáo dục

hình ảnh

video


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 38
  • Tổng lượng truy cập: 22.162.883

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang