trung tâm điều dưỡng ncc số II hà nội

Thông tin chung về Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội

Ngày đăng: 25/10/2014 | Lượt xem: 0

1.Thông tin chung
- Tên đơn vị: Trung tâm Điều dưỡng Người có công số II Hà Nội
- Địa chỉ: Phường Biên Giang - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.33829378 - 04.33829945 - Fax: 04.33829378

- Email: ttddccs2_soldtbxh@hanoi.gov.vn
2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Chức năng:
tập trung điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ người có công, gia đình chính sách của Thành phố Hà Nội.
- Nhiệm vụ:
+ Đón tiếp, tổ chức điều dưỡng và luân phiên điều dưỡng những người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, bố mẹ liệt sỹ, thương bệnh binh, những cán bộ hoạt dộng kháng chiến của Thành phố HN.
+ Tổ chức khám chữa bệnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tham quan ngoại khoá nâng cao sức khoẻ của người có công điều dưỡng tại Trung tâm.
+ Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu vực nơi Trung tâm đóng trụ sở.
+ Quản lý và sử dụng có hieuẹ quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí của nhà nước và của các tổ chức hỗ trợ.
+ Tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho viên chức.
+ Tranh thủ giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ở nước ngoài để đầu tư và xây dựng Trung tâm ngày càng hoàn thiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Thành phô giao.
+ Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng và quản lý đất đai, nhà xưởng, tài sản, trang thiết bị của Trung tâm theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở LĐTB&XH và Thành phố giao cho.
3.Tổ chức
- Ban Giám đốc:
1. Nguyễn Văn Triệu - Giám đốc

2. Dương Đức Chiến - Phó Giám đốc

3. Lê Trọng Thủy - Phó Giám đốc
- Các phòng
1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.
2. Phòng Quản lý và Nuôi dưỡng
3. Phòng Y tế Điều dưỡng

hình ảnh

video


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 23
  • Tổng lượng truy cập: 40.192.204

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang