Hiển thị bài viết Tin tức

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.

 

cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 23/12/2022 | Lượt xem: 0

CƠ CẤU TỔ CHỨC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

 

1.   Lãnh đạo Sở

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; về tổ chức, hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

    Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung mọi mặt hoạt động của Sở, điều phối công việc của các Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở để đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trực tiếp chỉ đạo các chương trình trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các vấn đề có tính chiến lược trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố, Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị được phân công phụ trách; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; khi Phó Giám đốc Sở vắng mặt hoặc trong trường hợp xét thấy cần thiết thì Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc phân côn cho Phó Giám đốc khác thực hiện công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đó.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

2.  Các phòng, đơn vị tham mưu quản lý nhà nước

1. Văn phòng;

2.  Thanh tra;

3.  Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4.  Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

5.  Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

6.  Phòng Bảo trợ xã hội;

7.  Phòng Người có công;

8.  Phòng Việc làm - An toàn lao động

9.  Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em & Bình đẳng giới;

10. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

     Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của ủy ban nhân dân Thành phố.

          3.  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

a) Khối Người có công:

1.Trung tâm Điều dưỡng Người có công số I Hà Nội;

2. Trung tâm Điều dưỡng Người có công số II Hà Nội;

3. Trung tâm Điều dưỡng Người có công số III Hà Nội;

4. Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội;

5. Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội;

6. Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội;

b) Khối Giáo dục nghề nghiệp:

1.Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội;

2.Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội;

3.Trường Trung cấp nghề Cơ khí Hà Nội;

4.Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội;

5.Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội;

6.Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội;

7.Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long;

9.Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tin học Hà Nội;

10.Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội.

c) Khối Phòng, chống tệ nạn xã hội

1.Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội;

2. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội;

3.Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội;

4.Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội;

5.Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội;

6.Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội;

7.Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội.

d) Khối Bảo trợ xã hội:

1.Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội;

2.Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội;

3. Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội;

4.Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội;

5.Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội;

6.Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội;

7.Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội;

8.Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn;

9.Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội;

10. Làng trẻ em Birla Hà Nội;

11. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội;

12. Làng trẻ em SOS Hà Nội;

13. Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner.

đ) Khối Lao động, Việc làm, an toàn lao động:

1.Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội;

2.Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Hà Nội.

     Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là những đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật./.

 

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 99
  • Tổng lượng truy cập: 44.524.136

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang