Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 92
  • Tổng lượng truy cập: 46.657.943

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

 

2 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

3 Thủ tục hành chính:Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm (QT-49/BTXH)

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

5 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

6 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động TB&XH

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

7 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

8 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

 

9 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

 

10 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát cận nghèo; hộ thoát nghèo định kỳ hằng năm (QT- 48/BTXH)

Ủy ban nhân dân cấp xã

 


Hiển thị 1 - 10 của 176 kết quả.
của 18

hình ảnh

video

TinTuc tạm thời không có.

thông báo

liên kết website

Về đầu trang