liên kết website

Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội

Thông tin chung về Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội

Ngày đăng: 28/07/2022 | Lượt xem: 1

1.  Tên cơ sở: Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội

2. Địa chỉ: thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.

  Số điện thoại : 02433.771135

  Email: ttbtxh2_soldtbxh@hanoi.gov.vn.

  3. Đối tượng phục vụ của cơ sở:

 - Người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng.

 - Người khuyết tật bao gồm người khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ

 - Người lang thang, xin tiền

  - Đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cáp.

 - Đối tượng có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xây dựng kế hoạch quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp các đối tượng xã hội: các đối tượng bảo trợ xã hội, người lang thang xin tiền, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.
Tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội, người lang thang xin tiền, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.
 Tập trung các đối tượng lang thang xin tiền trên địa bàn Thành phố Hà Nội để đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng, giáo dục và chuyển trả gia đình, địa phương theo quy định.
Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ.
Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hướng nghiệp, dạy nghề, tìm việc làm cho các đối tượng xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Tổ chức quản lý, lập hồ sơ theo dõi đối tượng xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng theo quy định.
Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, tài chính, tài sản,… của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho viên chức, người lao động của Trung tâm.
Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức.
Thực hiện đánh giá viên chức, người lao động định kỳ, hằng năm theo thẩm quyền; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định hiện hành.
Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên đột xuất theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức

- Ban Giám đốc

1. Nguyễn Kim Cam  – Giám đốc

2. Đỗ Thị Tuyết - Phó giám đốc

- Các phòng chức năng

1. Phòng Hành chính tổng hợp

2. Phòng Y tế nuôi dưỡng

3. Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

 

 

 

hình ảnh

video


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 22
  • Tổng lượng truy cập: 40.192.312

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku
Về đầu trang