Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội.

Ngày đăng: 01/08/2022 | Lượt xem: 0

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội

- Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: (Trụ sở chính): Số 953, đường Quang Trung (Quốc lộ 6A), phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

+ Cơ sở 2: Số 102 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 02433.533.733 - 0243.7168.185

- Email: _soldtbxh@hanoi.gov.vn

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1303/QĐ- UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Tổ chức đào tạo và liên doanh, liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp chính quy, thường xuyên; liên doanh, liên kết với các trường cao đẳng, đại học để tổ chức đào tạo, liên thông cho học sinh đã tốt nghiệp trung cấp được học tập ở trình độ cao hơn theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

b) Tổ chức biên soạn, xây dựng hoặc lựa chọn, phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo, học liệu đối với từng ngành, nghề đào tạo của trường theo quy định.

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo quy định.

d) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; in phôi, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định.

đ) Quản lý người học, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động giáo dục toàn diện khác cho người học theo quy định.

e) Tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho người học và tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

h) Tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

i) Cử hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của trường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

k) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp; tổ chức cho đội ngũ nhà giáo, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học theo quy định của pháp luật.

l) Phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp.

m) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

n) Thực hiện dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn giảng dạy, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho người học. Có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.

o) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính, tài sản của trường theo quy định của pháp luật.

p) Cung cấp dữ liệu về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường để xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.

 

3. Tổ chức:

* Ban Giám hiệu:

1. Vương Anh Tuấn - Hiệu trưởng

2. Lương Như Anh - Phó hiệu trưởng

3. Nghiêm Quốc Vương - Phó hiệu trưởng

4. Phạm Thị Ngân - Phó hiệu trưởng

* Các phòng, khoa:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Khoa Kế toán - Kiểm toán;

- Khoa Tài chính - Ngân hàng;

- Khoa Kinh tế - Thương mại và Pháp luật;

- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ;

- Khoa Cơ bản và Ngoại ngữ.

 

 

hình ảnh

video


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 219
  • Tổng lượng truy cập: 39.635.005

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang