Trường TC xây dựng hà nội

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

Ngày đăng: 19/05/2017 | Lượt xem: 0

1.Thông tin chung

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội là trường công lập trực thuộc Sở Lao động TBXH được thành lập ngày 17/4/1967 theo quyết định số 667/TCCQ của UBHC Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 2 phố Nghĩa Dũng – Quận Ba Đình – Hà Nội;

Điện thoại: 04.37165260 – 04.38239223;  Fax: 04.823922

Email: ttcxdhn_soldtbxh@hanoi.gov.vn
Website: xaydunghanoi.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ hiện nay

          *  Chức năng:

+ Đào tạo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật bậc trung cấp và công nhân kỹ thuật ngành xây dựng và các ngành có liên quan phục vụ nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô và đất nước.

+ Cấp các văn bằng chứng chỉ về giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật đồng thời nghiên cứu, thực nghiệm khoa học - công nghệ và tư vấn, thiết kế, xây dựng phục vụ đào tạo.

          *  Nhiệm vụ:

          1. Đào tạo, liên kết đào tạo và đào tạo bồi dưỡng:

+ Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp thuộc các ngành, nghề liên quan và đào tạo thường xuyên theo quy định đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

+ Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu, kế hoạch đào tạo và tổ chức tuyển sinh các ngành, nghề đào tạo của nhà trường.

+ Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ, công nhân kỹ thuật trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề đào tạo của trường.

+ Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

+ Tổ chức liên kết đào tạo ở các cấp trình độ (trung cấp, cao đẳng, đại học) với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

2. Nghiên cứu khoa học - công nghệ, hợp tác doanh nghiệp và quốc tế

+ Tổ chức triển khai nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến phục vụ lao động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng.

+ Tổ chức các dịch vụ thiết kế, thi công xây dựng, các dịch vụ về sản xuất, dịch vụ phục vụ học sinh-sinh viên phù hợp với ngành nghề đào tạo và theo quy định của pháp luật.

+ Phát triển quan hệ hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Trường; thực hiện các chính sách, chế độ tiền lương, đào tạo, đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với công chức, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cơ quan chủ quản.

4. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức sử dụng và quản lý ngân sách, kinh phí đào tạo và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

5. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Trường; thực hiện xây dựng quốc phòng địa phương theo quy định của pháp luật; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia; xây đựng và thực hiện các quy chế, biện pháp bảo vệ, an toàn lao động.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Ban Giám hiệu:

1. Nguyễn Tuấn Minh  - Hiệu trưởng

2. Trần Tuấn Hùng  -   Phó hiệu trưởng

  1. Cơ cấu tổ chức của Trường

·        Hội đồng Trường

·        Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng

·        Các Hội đồng tư vấn

·        Các phòng chức năng

1.     Phòng Đào tạo

2.     Phòng Hành chính – Tổ chức

3.     Phòng Tài vụ

4.     Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

5.     Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

6.     Phòng Bảo vệ

·        Các Khoa, Bộ môn

1.     Bộ môn Kiến trúc

2.     Bộ môn Kết cấu

3.     Bộ môn Thi công

4.     Bộ môn Điện Nước

5.     Bộ Môn Chính trị - Thể dục Thể thao

6.     Bộ môn Tin học – Ngoại ngữ

7.     Bộ môn Kinh tế

8.     Xưởng Thực hành - Sản xuất

·        Tổ chức Đảng, các Đoàn thể và tổ chức xã hội khác.

hình ảnh

video

TinTuc tạm thời không có.

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 72
  • Tổng lượng truy cập: 46.658.488

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang