TRƯỜNG TCN Số I Hà Nội

Thông tin chung về Trường TCN số I Hà Nội

Ngày đăng: 24/08/2011 | Lượt xem: 0

1- Thông tin chung

- Tên đơn vị: Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội

- Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ - TT Phú Xuyên – huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0433854235; fax: 0433854235

- Email: ttcns1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội ( tên gọi cũ: Trường trung cấp nghề số 1 Hà Tây ) được thành lập theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh Hà Tây

 

2- Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

- Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH.

- Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề

- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

- Thực hiện dân chủ công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và kế hoạch phát triển mạng lưới các Trường dạy nghề của thành phố

- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề

- Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, quyết định bổ nhiệm các chức danh từ cấp trưởng khoa, phòng và tương đương trở xuống khi có văn bản cùng sự đồng ý của Sở Lao động – TBXH.

- Phối hợp với doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường.

- Được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vậy chất, được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

3- Tổ chức:

- Ban giám hiệu

1- Nguyễn Đức Dũng - Hiệu Trưởng

2- Nguyễn Lê Luých - Phó hiệu trưởng

 

- Các phòng khoa:

1. Phòng Đào tạo

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

3. Phòng Tài vụ

4. Khoa Cơ khí

5. Khoa Kinh Tế

6. Khoa Điện

 

 

 

 

 

 

 

 

hình ảnh

video

TinTuc tạm thời không có.

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 118
  • Tổng lượng truy cập: 47.337.041

Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

liên kết website

Về đầu trang